REGLEMENT

For å kjøre biltrial trenger man:
  • Et kjøretøy som tilfredstiller kravene til en av klassene i det tekniske reglementet for biltrial. (Tilgjengelig på Norges Bilsport Forbund sine nettsider bilsport.no)
  • Personlig sikkerhetsutstyr. (Hjelm, overall, sko etc. som tilfredstiller krav i reglementet)
  • Førerlisens og vognlisens. (Det kan som oftest løses engangslisens på arrangement)